Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Pošaljite pitanje, sugestiju, pohvalu ili prigovor

Fizičko lice
Pravno lice

NAPOMENA: Polja obeležena * su obavezna.

Izjava

Rukovalac navedenim podacima je banka Eurobank akcionarsko društvo Beograd, Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, telefon: 0800 1111 44, u daljem tekstu Eurobank.

Eurobank obrađuje i čuva evidenciju sa Vašim podacima o ličnosti, unetih kroz ovu formu, na zakonit i odgovarajući način. Navedeni podaci se obrađuju uz Vašu saglasnost samo u meri koja je neophodna za svrhu obrade i za vreme koje je potrebno u svakom pojedinačnom slučaju za postupanje Eurobank po Vašem upitu.

Eurobank obrađuje Vaše podatke u svrhu komunikacije i obrade po dostavljenom zahtevu na ovaj način. Podaci koje popunjavate treba da budu tačni i ažurni, u suprotnom Eurobank neće moći da postupi u skladu sa Vašim zahtevom.

Eurobank obrađuje podatke o ličnosti tako da štiti njihov integritet i poverljivosti. Eurobank je preduzela sve odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi osigurala bezbednost podataka. Podaci se bezbedno brišu nakon obrade, osim u slučaju kada zakonski propisi nalažu da Eurobank ima obavezu da ih i dalje čuva.

Vi imate pravo da od Eurobank zahtevate istinito i potpuno obaveštenje o obradi svojih podataka, kao i pravo na opoziv date saglasnosti za obradu podataka.
Da bi ostvarili to pravo možete:

  • Pozvati Εuro Phone +381 11 2023 353 (za pozive sa mobilnog telefona i iz inostranstva) 0800 1111 44 (samo za lokalne pozive u fiksnoj mreži)
  • Poslati pismo Službi za odnose sa klijentima na adresu Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija.

Takođe, imate pravo da podnesete pisani prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti i zahtevati da se Vaši podaci isprave, privremeno ne koriste, ne dostavljaju prenosom ili izbrišu.

Prigovori se mogu dostaviti i u pisanoj formi na adresu:

Služba za odnose sa klijentima, Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija

Eurobank može od Vas zatražiti da potvrdite svoj identitet kako bi se zahtev mogao pravilno obraditi i realizovati.

Ovim putem ste informisani i upoznati sa obradom gorenavedenih podataka o svojoj ličnosti kao i sa mogućnošću da opozovete ovu saglasnost i klikom na dugme ’POŠALJI’ prosleđujete podatke I dajete dobrovoljni pristanak na obradu koju vrši Eurobank u navedene svrhe.

Napomena

Korišćenjem ove aplikacije možete poslati pitanje, sugestiju, pohvalu ili prigovor na rad Eurobank a.d.Beograd. Ukoliko nadležna služba Banke Vaš dopis oceni kao prigovor, ovim putem Vas obaveštavamo da ćemo Vam odgovor dostaviti u roku od 15 dana od dana kada ste podneli prigovor na Vaš imejl (ukoliko ste registrovali imejl adresu za prijem obaveštenja), ili putem pošte. Ukoliko iz objektivnih razloga ne budemo u mogućnosti da Vam odgovorimo, gore navedeni rok može se produžiti za još 15 dana, o čemu ćemo Vas obavestiti u pismenoj formi, uz navođenje razloga odlaganja, kao i preciziranjem krajnjeg roka kada ćemo Vam odgovoriti. Prigovor koji podnosite mora sadržati dovoljno Vaših podataka (dovoljno je uneti CIF ), kao i podatke vezane za uslugu na koju podnosite prigovor, kako bi se mogao nesumnjivo utvrditi Vaš odnos sa Eurobank a.d. Beograd, kao i razlozi za podnošenje prigovora. Ukoliko ne budete zadovoljni odgovorom ili ukoliko Vam ne dostavimo odgovor u pisanoj formi u gore navedenim rokovima (15 dana uz mogućnost produženja), možete podneti pritužbu putem internet prezentacije Narodne Banke Srbije – www.nbs.rs u skladu sa pravima dostavljenim u Obaveštenju o načinu podnošenja prigovora –korisnik; Obaveštenju o načinu podnošenja prigovora-pravno lice.

Top