Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Humanitarna Mastercard kreditna kartica „Eurobank Veliko srce“

Upotreba ove jedinstvene Mastercard kreditne kartice koju izdaje Eurobanka pruža mogućnost klijentima Banke da podrže srednje škole širom Srbije.

Prilikom svake transakcije kreditnom karticom "Eurobank Veliko srce" (uključujući kupovinu i podizanje gotovine sa bankomata), Banka odvaja određeni deo sredstava od svojih prihoda i usmerava ih u srednje škole. Taj novac namenjen je za opremanje i modernizaciju učionica, kabineta i kupovinu neophodne opreme. Što veći broj klijenata koristi " Eurobank Veliko srce" Mastercard kreditnu karticu, biće obezbeđena obnova većeg broja srednjih škola širom Srbije.


Eurobank opremila dva kabineta Ekonomske škole u Kragujevcu

Beograd, 27. septembar 2021. godine – Sedmu donaciju u okviru samostalnog društveno-odgovornog projekta „Škola kao nacrtna za Vas” Eurobank je realizovala u Ekonomskoj školi u Kragujevcu. Banka je učenicima ove škole obezbedila 25 računara sa odgovarajućim serverom i drugu vrednu opremu za Bankarski kabinet i kabinet za Obuku u osiguravajućem društvu. Vrednost donacije iznosi više od 1,2 miliona dinara, a sredstva su prikupljena humanitarnom Mastercard kreditnom karticom „Eurobank Veliko srce”. Nova oprema koristiće učenicima obrazovnog profila komercijalista i službenik u bankarstvu i osiguranju u njihovom daljem školovanju.

Pored toga, sa željom da dodatno unapredi kvalitet njihovog obrazovanja, Eurobank je u saradnji sa izdavačkom kućom Laguna, svim đacima Ekonomske škole obezbedila popust za kupovinu knjiga, kao i gift programa u knjižari Delfi u Kragujevcu.

Eurobank obezbedila nove računare Ekonomsko-trgovinskoj školi "Jovan Trajković" u Zrenjaninu

Beograd, 14. maj 2021. godine – Eurobank je opremila kabinet Ekonomsko-trgovinske škole „Jovan Trajković” u Zrenjaninu sa 30 novih računara, čija je vrednost više od 1,1 miliona dinara. Donacija je realizovana u okviru samostalnog projekta Banke „Škola kao nacrtana za Vas”, a sredstva su prikupljena humanitarnom Mastercard kreditnom karticom „Eurobank Veliko srce”. Novi računari će biti od velikog značaja učenicima ove srednje škole u Zrenjaninu, jer su im neophodni za obuku u virtuelnim preduzećima, kao i finansijsko-računovodstvenu obuku, kancelarijsko poslovanje, pravne poslove i elektronsko poslovanje.

Eurobank opremila kabinet računovodstva Druge ekonomske škole u Beogradu

Beograd, 02. decembar 2020. godine – Peta donacija u okviru samostalnog projekta Eurobanke „Škola kao nacrtana za Vas“ realizovana je u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu. Nova računarska oprema obezbeđena je sredstvima prikupljenim od transakcija izvršenih humanitarnom Mastercard kreditnom karticom „Eurobank Veliko srce“. Više od 1200 učenika ove škole obrazovnih profila ekonomski tehničar i finansijski administrator od sada se pripremaju za svoja buduća zanimanja na kvalitetan način i u realnim okolnostima.

Eurobank uručila vrednu računarsku opremu ekonomskoj školi „Đuka Dinić” u Leskovcu

Leskovac, 28. septembar 2020. godine - Četvrta donacija u okviru projekta „Škola kao nacrtana za Vas“ Eurobanke realizovana je u Ekonomskoj školi „Đuka Dinić“ u Leskovcu. Škola je zahvaljujući donaciji računarske opreme i projektora dobila modernizovani kabinet, a sredstva su obezbeđena od transakcija izvršenih humanitarnom Mastercard kreditnom karticom „Eurobank Veliko srce“. Nova oprema naročito će koristiti u daljem stručnom usavršavanju đacima obrazovnog profila Službenik u bankarstvu i osiguranju.

Eurobank opremila kabinet virtuelne banke u ekonomskoj školi „Bosa Milićević“

Subotica, 12. februar 2020. godine – Treća donacija u okviru projekta „Škola kao nacrtana za Vas“ Eurobanke realizovana je u Ekonomskoj srednjoj školi „Bosa Milićević“ u Subotici. Više od 1,2 miliona dinara prikupljenih humanitarnom Mastercard kreditnom karticom „Eurobank Veliko srce“, uloženo je u modernizaciju kabineta virtuelne banke. Nova računarska oprema biće posebno značajna učenicima obrazovnog profila „Službenik u bankarstvu i osiguranju“ koji imaju mogućnost da aktivno unapređuju svoje znanje na kvalitetan način i u realnim okolnostima.

Eurobank donirala opremu vrednu više od milion dinara Ekonomskoj školi „Stana Milanović“ iz Šapca

Šabac, 19. novembar 2019. godine – U prisustvu predstavnika Eurobanke, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i direktora, nastavnika i učenika, danas je u Ekonomskoj školi „Stana Milanović“ u Šapcu otvorena nova elektronsko-jezička laboratorija, dok je školska biblioteka opremljena lap topovima koji omogućavaju đacima da knjige čitaju i u elektronskom formatu. Najsavremenija oprema za učenje stranih jezika, ukupne vrednosti više od 1 milion dinara, obezbeđena je sredstvima prikupljenim humanitarnom Mastercard karticom „Eurobank Veliko srce“, u okviru projekta „Škola kao nacrtana za Vas“


Prva donacija iz projekta Eurobanke „Škola kao nacrtana za Vas“ – Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu

Beograd, 12. jun, 2019. – Zahvaljujući sredstvima prikupljenim humanitarnom Mastercard karticom „Eurobank Veliko srce“, učenici Prve ekonomske škole iz Beograda dobili su potpuno nov i moderno opremljen kabinet za statistiku i računovodstvo.
Novi nameštaj i računare, čija je ukupna vrednost 1,4 miliona dinara, koristiće 852 učenika ove škole. Prema nastavnom planu i programu kabinet za statistiku i računovodstvo koriste svi profili učenika u ovoj školi, a donirana oprema direktno utiče na kvalitet i organizaciju same nastave.
Top