Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

EUROBANK Grupa

Eurobank Grupa, koju čine Eurobank S.A. (Eurobank) i njene podružnice, predstavlja jaku bankarsku grupu aktivnu u šest zemalja, sa ukupnom aktivom od 70,9 milijardi evra i 11.329 zaposlenih. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (Eurobank Holdings) je matična kompanija Eurobank Grupe.

Sa ukupnom mrežom od 623 ekspoziture u Grčkoj i inostranstvu, Eurobank nudi sveobuhvatan spektar finansijskih proizvoda i usluga fizičkim i pravnim licima. U Grčkoj, poslovanje Eurobanke obuhvata poslovnu mrežu, centre za privredno bankarstvo, mrežu privatnog bankarstva, kao i dinamično digitalno prisustvo. Eurobank je takođe prisutna u Bugarskoj, Srbiji, Kipru, Luksemburgu i Ujedinjenom kraljevstvu (Londonu).

Filozofija Eurobanke fokusira se na pružanje kvalitetnih usluga klijentima uz posvećivanje pažnje njihovim specifičnim i raznovrsnim potrebama.

Pored svog osnovnog poslovanja, Eurobank, odgovarajući na potrebe današnjeg okruženja koje se stalno menja, dosledno osmišljava akcije koja se odnose na društvena i ekološka pitanja, usvajajući odgovorne prakse koje promovišu transparentnost i poslovnu etiku. Eurobank povezuje svoje poslovne odluke sa održivošću životne sredine, društvenom odgovornošću i korporativnim upravljanjem (ekološko, društveno i korporativno upravljanje).

Ključne brojke na nivou Grupe

u milijardama evra

Bruto krediti

41,1

Depoziti

49,8

Ukupna aktiva

70,9

Ukupan akcijski kapital

5,4

Broj filijala

623

Grčka

322

Međunarodno prisustvo

301

Podaci na dan 30. jun 2021.

Pored svog osnovnog poslovanja, Eurobank odgovarajući na potrebe današnjeg okruženja koje se stalno menja dosledno osmišljava akcije koja se odnose na društvena i ekološka pitanja, usvajajući odgovorne prakse koje promovišu transparentnost i poslovnu etiku. Eurobank povezuje svoje poslovne osluke sa održivošću životne sredine, društvenom odgovornošću i korporativnim upravljanjem ( Ekološko,društveno i korporativno upravljanje).

Top