Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Auto kredit - Eurobank

Eurobank - Dinarski auto krediti

 • Bez kasko osiguranja za kreditne iznose do 10.000 € u dinarskoj protivvrednosti
 • Bez obaveze prenosa zarade u Eurobanku
 • Bez zaloge na vozilu – za iznose kredita do 7.000 € u dinarskoj protivvrednosti
 • Bez učešća
 • Kredit se može odobriti za kupovinu novih i polovnih vozila iz salona i auto placeva širom Srbije.
Iznos kredita: 240.000-2.800.000 RSD
Period otplate: 12-84 meseci
Nominalna kamatna stopa: 6,88%, promenljiva (3mBelibor+6%)*
Efektivna kamatna stopa: od 7,21%
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Trošak menica: 100 RSD (50 RSD po menici)
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer:

Iznos kredita (RSD)500.000 700.000
Rok otplate (u mesecima) 84 84
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Rata (RSD) 7.54210.557
Ukupno otplaćeno (RSD) 633.858887.263
NKS* (promenljiva) 6,88%6,88%
EKS* (promenljiva) 7,23%7,22%


*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3m Belibora i marže. Vrednost 3m Belibora na dan 30.09.2021. iznosi 0,88% i primenjuje se do 31.12.2021. godine. U obračun EKS-a su uključeni: troškovi menice (100 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.

Eurobank - Auto kredit indeksiran u EUR:
  • Bez kasko osiguranja za kreditne iznose do 10.000 € u dinarskoj protivvrednosti
  • Bez obaveze prenosa zarade u Eurobanku
  • Bez zaloge na vozilu – za iznose kredita do 7.000 € u dinarskoj protivvrednosti
  • Obavezno učešće je 30% od iznosa kredita
  • Kredit se može odobriti za kupovinu novih i polovnih vozila iz salona i auto placeva širom Srbije.
  Iznos kredita: 2.500-35.000 EUR
  Period otplate: 12-84 meseci
  Nominalna kamatna stopa: 5,46%, promenljiva (3m Euribor+6%)*
  Efektivna kamatna stopa: od 5,68%
  Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
  • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
  • Trošak menica: 100 RSD (50 RSD po menici)
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD
  Reprezentativni primer:
  Iznos kredita (EUR)5.000 7.000
  Rok otplate (u mesecima) 8484
  Naknada za obradu kredita 0% 0%
  Rata (EUR) 72101
  Ukupno otplaćeno (EUR) 6.0468.463
  NKS* (promenljiva) 5,46%5,46%
  EKS* (promenljiva) 5,70%5,69%

  * Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3m Euribora i marže. Vrednost 3m Euribora na dan 30.09.2021. iznosi -0,54%. U obračun EKS-a su uključeni: troškovi menice (100 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

  Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.

  Top