Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Keš kredit za penzionere

Eurobank je za naše najstarije sugrađane, penzionere, pripremila specijalnu ponudu keš kredita uz životno osiguranje uključeno u kredit!

 krediti za penzionere
Ispunite svoje želje koje dugo čekaju na ostvarenje, uz pomoć Eurobank kredita. Bez obzira da li svoju penziju primate preko Eurobanke ili ne, na raspolaganju su Vam Eurobank gotovinski i krediti za refinansiranje sa sledećim pogodnostima:
  • Bez učešća
  • Bez jemca
  • Bez naknade za obradu kredita
  • Dugi period otplate
  • Životno osiguranje uključeno u kredit
Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.
Karakteristike kredita:
Iznos: 64.000 - 1.200.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 13,18%, promenljiva, (3mBelibor+12,30%)*
Efektivna kamatna stopa: od 14,23%
Period otplate: 12 - 71 meseca
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
  • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
  • Trošak menice: 50 RSD
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer:

Iznos kredita (RSD)200.000 400.000
Rok otplate (u mesecima) 7171
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Rata (RSD) 4.092 8.184
Ukupno otplaćeno (RSD) 290.820581.344
NKS* (promenljiva) 13,18%13,18%
EKS* (promenljiva) 14,28%14,25%

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i 30.09.2021. iznosi 0,88% i primenjuje se do 31.12.2021. godine. U obračun EKS-a su uključeni: trošak menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.
Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Top