Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Keš kredit

Keš krediti Eurobanke Vam pružaju mogućnost brzo dostupne gotovine za sve Vaše potrebe.

Gotovinski kredit u RSD

Karakteristike kredita:
Iznos: 64.000 – 2.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa:
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobanci: 8,38%, promenljiva (3m Belibor + 7,50%)*
  • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobanci: 15,88%, promenljiva (3m Belibor +15%)*
Efektivna kamatna stopa:
  • za klijente koji primaju zaradu preko računa u Eurobanci: od 8,85%
  • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobanci: od 17,36%
Period otplate:
  • za klijente koji primaju zaradu preko računa u Eurobanci: 12 - 71 meseca
  • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobanci: 12 - 71 meseca
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
  • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
  • Trošak menice: 50 RSD
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer:

Vrsta kreditaGotovinski kredit sa prijemom zaradeGotovinski kredit sa prijemom zaradeGotovinski kredit sa prijemom zaradeGotovinski kredit bez prenosa zarade
Iznos kredita (RSD)100.000 300.000 700.000 300.000
Rok otplate (u mesecima) 71717171
Naknada za obradu kredita 0% 0% 0% 0%
Rata (RSD) 1.797 5.39012.577 6.581
Ukupno otplaćeno (RSD) 127.860382.987893.241467.577
NKS* (promenljiva) 8,38%8,38% 8,38% 15,88%
EKS* (promenljiva) 8,96%8,88% 8,86% 17,40%

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3m Belibora i marže. Vrednost 3m Belibora na dan 30.09.2021. iznosi 0,88% i primenjuje se do 31.12.2021. godine. U obračun EKS-a su uključeni: troškovi menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.

Top