Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Članica foruma poslovnih lidera

Forum poslovnih lidera Srbije je prva koalicija društveno odgovornih kompanija u Srbiji, ustanovljena s misijom da stimuliše razvoj društveno odgovornog poslovanja (corporate social responsibility - CSR) i uspostavi trajne i stabilne CSR prakse u domaćem poslovnom sektoru. Ova jedinstvena poslovna mreža u Srbiji, osnovana je 2008. godine, na inicijativu neprofitne organizacije SMart kolektiv koja od 2004. godine aktivno radi na promociji i razvoju društveno odgovornog poslovanja u Srbiji. Forum povezuje lidere iz poslovnog sektora s predstavnicima državnih institucija, neprofitnih organizacija i drugih zainteresovanih strana, inicirajući konstruktivni međusektorski dijalog i podstičući zajednički doprinos održivom razvoju društva. U cilju rešavanja targetiranih društvenih, ekonomskih i ekoloških problema, Forum takođe pokreće konkretne programe i projekte, kroz koje zajedno sa drugim društvenim akterima radi na dostizanju održivog i stabilnog razvoja zajednice. Kompanije osnivači Foruma su: RDP B92, British American Tobacco, Coca-Cola Hellenic, Droga Kolinska, Erste banka, Henkel Merima, Holcim Srbija, KPMG International, Lafarge BFC, Phillip Morris International, PricewaterhouseCoopers, Societe Generale banka, U. S. Steel Serbia i Vip mobile d.o.o. Udruženju su se tokom 2009. i 2010. godine pridružile Državna Lutrija Srbije, Eurobanka i Ernst&Young.

Za više informacija: www.fpl.rs
Kontakt: office@fpl.rs
Top