Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Korporativno upravljanje

Adekvatno i odgovorno korporativno upravljanje Eurobanke predstavlja ključni preduslov u stvaranju vrednosti koje Banka pruža svojim akcionarima i društvu u celini.

U razvoju principa korporativnog upravljanja koje primenjuje u svom radu, Eurobanka se oslanja na važeće zakonske okvire, pravila i propise, svoj međunarodni razvoj, kao i na interne korporativne vrednosti.

Principi korporativnog upravljanja Eurobanke počivaju na odgovornosti i kompetenciji Borda direktora i različitih internih odbora, svakodnevnom bankarskom poslovanju unutar Grupe, sa posebnim akcentom na rukovođenju bankarskog poslovanja.

Eurobanka nastoji da svoje principe korporativnog ponašanja primeni i u svojoj široj korporativnoj kulturi, čineći ih nerazdvojnim celinama, jer se dosledno korporativno upravljanje ne odnosi samo na poštovanje Prava, već podrazumeva lični integritet i odgovornost.

Skupštinu Banke čine predstavnici akcionara Banke, od kojih je najveći akcionar Eurobank Ergasias S.A. iz Atine.

Članovi Izvršnog odbora:

 1. Slavica Pavlović - Predsednik
 2. Milan Vićentić
 3. Dušan Mihailović
 4. Vuk Zečević

Upravni odbor:

 1. Michalakis Louis – Predsednik
 2. Theodoros Karakasis - nezavisni član i zamenik predsednika
 3. Stavros Ioannou – član
 4. Angelos Tsichrintzis – nezavisni član
 5. Ivan Vujačić – nezavisni član
 6. Anastasios Nikolaou – član
 7. Michail Vlastarakis - član
 8. Konstantinos Vousvounis - član
 9. Ivi Vigka- član
 10. Georgios Oikonomidis - nezavisni član
 11. Lambros Yiannis Demosthenous - član
 12. Nikolaos Pavlidis - član
Top