preloader

Pretraga sajtazatvori

Elektronsko bankarstvo

Brži put do stvari koje Vam znače!

Stvorili smo brz, efikasan i krajnje jednostavan način za kontrolu Vaših finansija.

Sada možete uživati u savremenom konceptu bankarstva prilagođenom Vama.

Banka Vam potpuno besplatno, nudi mogućnost otvaranje naloga za Digitalno bankarstvo, bez odlaska u ekpozituru potpuno ONLINE ili podnošenjem Pristupnice za elektronske servise u bilo kojoj ekspozituri Eurobanke.

Aktiviranjem naloga za Elektronsko bankarstvo, na raspolaganju su Vam, sledeće mogućnosti:

  • Kreiranje novih lozinki za pristup aplikaciji bez odlaska u ekspozituru
  • Uvid u stanje i promet po svim računima, kreditima i kreditnim karticama koje imate u Banci i
  • Prenos novčanih sredstava sa kreditne kartice na tekući račun uz znatno nižu naknadu nego na šalteru Banke
  • Provera detalja i datuma isteka Vašeg dozvoljenog prekoračenja računa kao i detalja o rezervisanim sredstvima
  • Provera važeće i prethodne kursne liste
  • Plaćanje rata Vašeg kredita ili plaćanje minimalnog iznosa za kreditnu karticu
  • Sa kreditnim kalkulatorom izračunavanje iznosa potencijalne rate i kamate
  • Podešavanje/Promena Vašeg limita po transakaciji, kao i dnevnog limita
  • Ispratite Vaše Zahteve kroz opciju moje poruke
  • Dostupnost na svim uređajima, operativnim sistemima i internet pretraživačima, bez dodatnih instalacija
  • Plaćanja računa sa SMS OTP kodom bez naknade*
  • Prenos novčanih sredstava između sopstvenih računa
  • Obavite menjačke poslove uz povoljniji kurs (pri kupovini evra 2,4 RSD/pri prodaji evra 1,8 RSD u odnosu na standardni kurs u ponudi Banke)
  • Kreiranje šablona i brzo plaćanje računa putem istih
  • Obavljanje plaćanja u domaćem platnom prometu. Dobijanje izvoda za dinarski ili devizni račun, u više formata
  • Kreiranje naloga sa datumom valute u budućnosti
  • Kreiranje liste sigurnih računa i plaćanje bez unosa SMS OTP koda do ograničenog limita
  • Pretraživanje mape Eurobank bankomata
  • Podnošenje Zahteva, za različite usluge Banke, bez odlaska u ekspozituru
  • Podrška putem četa, video četa i društvenih mreža

  **Naknade su oslobođeni korisnici svih paketa dinarskih tekućih računa, osim paketa "EuroPlata" i to za sve naloge do 300.000,00 RSD. Za naloge preko 300.000,01 RSD naplaćuje se standardna naknada u skladu sa važećim Tarifnikom za usluge Banke.

  Mogući su kraći prekidi u radu sistema u toku redovnog održavanja sistema.

  Eurobanka konstantno radi na unapređenju Digitalnih servisa sa posebnim akcentom na bezbednost naših klijenata. U ovom delu, možete se upoznati sa delom sigurnosnih rešenja koja su sastavni deoElektronskog bankarstva kao i preporukama sa ciljem da Vašu Eurobank aplikaciju koristite na bezbedan način.

  Bez dodatnih alata


  Aplikacija Eurobank Elektronskog bankarstva ne koristi dodatne alate i plug-in-ove, odnosno ne morate ništa dodatno da instalirate na svom uređaju da biste koristili Vaše Elektronsko bankarstvo.

  Jedino u slučaju da koristite Video-Chat rešenje Vaš internet pretraživač može zahtevati da instalirate Web RTC plug-in.

  Sigurnosno pismo


  Sigurnosno pismo ili PIN mailer je crveno pismo koje Vam je uručeno prilikom registracije za eServise Eurobanke, a Elektronsko i Mobilno bankarstvo u našoj ekspozituri. U njemu se nalaze Vaši kredencijali (šifre).

  Molimo Vas da se držite sledećih saveta:

  • Proverite da li je sigurnosno pismo zatvoreno u momentu prijema u ekspozituri!
  • Čuvajte Vaše sigurnosno pismo i nemojte ga pokazivati nikome!
  • Ne zapisujte svoje šifre i nemojte ih čuvati na digitalnim uređajima!
  • Uvek uništite Vaše prethodno ili nevažeće sigurnosno pismo!
  Vaša loznika

  Pravila ​​za​​ kreiranje ​​lozinke!


  Lozinka moze da sadrži najmanje 6, a najviše 14 karaktera (unos specijalnih karaktera​​ nije​​ dozvoljen već samo unos slova i brojeva).

  Lozinka koju kreirate ili promenite kroz bilo koji eServis Eurobanke (Elektronsko i Mobilno bankarstvo) važi za sve servise.

  Lozinka ne može biti ista kao prethodne i obavezno se menja posle 180 dana.

  O svakoj promeni lozinke, bićete obavešteni putem SMS poruke na broj telefona koji ste ostavili prilikom registracije za eServise (Elektronsko i Mobilno bankarstvo).


  Ne čuvajte svoju lozinku u internet pretraživaču!

  Većina internet pretraživača će Vam ponuditi da sačuvate svoju lozinku:

  Nikada nemojte birati opciju da sačuvate lozinku za Vašu aplikaciju Elektronskog bankarstva!

  Adresa je uvek ista!


  Nikada nemojte pristupati aplikaciji Elektronskog bankarstva sa bilo koje adrese/linka osim sa zvanične internet prezentacije Eurobanke: www.eurobank.rs

  U slučaju da Vam se putem e-maila ili na bilo koji drugi način, dostavi adresa/link za Elektronsko bankarstvo koja se razlikuje od adrese sa zvanične internet prezentacije Banke NIKAKO nemojte pristupati navedenoj aplikaciji sa takve adrese/linka i hitno obavestite Banku putem Kontakt centra.

  Minimalni uslovi za korišćenje Elektronskog bankarstva su:

  Google Chrome od verzije 30

  Google Andorid OS Browser od verzije 5.0

  Mozilla FireFox od verzije 27

  Microsoft Internet Explorer od verzije 11

  MS Edge od verzije 12

  Opera od verzije 12.18

  Apple Safari Osx od verzije 7.0

  Apple Safari IOS od verzije 5.0

  Top